Krew Karta

Zachęcamy do wyrobienia Krew Karty, która jest jedynym dokumentem,  na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Pozwala to oszczędzić czas np. podczas wypadku drogowego lub innego nagłego stanu, gdzie wskazana będzie pilna transfuzja. 

 

Krew Kartę uzyskuje się raz na całe życie. Wydawane są przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Za naszym pośrednictwem można taką Kartę otrzymać, po wcześniejszym pobraniu i wykonaniu badania krwi wg ściśle określonych procedur.

 

Cena: 99 zł + opłata pobraniowa