top of page

Jak przygotować się do badań?

Osoba pobierająca poprosi Państwa o okazanie się dowodem tożsamości (zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek dokonywać jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta). Dowód tożsamości będzie również niezbędny przy odbiorze wyników badań laboratoryjnych (nie dotyczy wysyłki wyników na adres e-mail).

 

Aby uniknąć błędu przedanalitycznego, który jest najczęstszym powodem fałszywych wyników, pacjent powinien stosować się do poniższych zaleceń, odpowiednich dla każdego badania:

 

Krew

Krew do badań wykonywanych rutynowo pobiera się: 

 • rano po nocnym wypoczynku;

 • na czczo. Pacjent przed pobraniem materiału nie powinien przyjmować pokarmów oraz płynów przez co najmniej 12 godzin;

W dniu badania przed pobraniem krwi:

 • należy odpocząć w pozycji siedzącej;

 • nie należy przyjmować leków, przy czym decyzja o odstawieniu leków powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem.

Na pobranie krwi nie powinny zgłaszać się osoby:

 • w okresie głodzenia lub przyjmowania obfitych posiłków;

 • w okresie miesiączki;

 • po nieprzespanej nocy;

 • po intensywnym wysiłku fizycznym;

 • po spożyciu alkoholu

Doustny Test Tolerancji Glukozy (DTTG) - krzywe cukrowe

Na badanie zapraszamy do Punktów Stacjonarnych

Kał

Przed pobraniem kału do badań należy zaopatrzyć się w jednorazowe pojemniki przeznaczone do próbek kału lub wymazówki z podłożem transportowym (dotyczy badania kału na nosicielstwo) – dostępne w aptece 

Prawidłowe pobranie kału:

 • kał należy pobrać za pomocą łopatki umieszczonej w pojemniku jednorazowym; ilość kału powinna odpowiadać wielkości orzecha laskowego; ważne jest, aby materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału; pojemnik należy szczelnie zamknąć i zabezpieczyć woreczkiem foliowym

  UWAGA! Kału na badanie krwi utajonej nie należy pobierać w czasie menstruacji oraz 2-3 dni przed i po menstruacji. Nie przyjmujemy kału pobranego w nadmiarze oraz do innych pojemników (butelki, słoiki itp.).

Wymazy

Pobieramy wymazy z : gardła, nosa, ucha, oka, skóry, ran. Wymazy ginekologiczne pobiera TYLKO lekarz ginekolog, materiał można przekazać do nas

Mocz

Przed pobraniem moczu do badań należy zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki przeznaczone do tego celu, dostępne w aptece:

 • do badania ogólnego moczu z osadem – jednorazowy, plastikowy pojemnik na mocz lub probówka;

 • do badań moczu wykonywanych z dobowej zbiórki moczu (DZM) – duży, plastikowy pojemnik z podziałką;

 • do posiewu moczu – jałowy (sterylny) pojemnik na mocz;

Nie przyjmujemy moczu pobranego do innych pojemników (butelki, słoiki itp.). W przypadku wykonywania badania moczu u małych dzieci dopuszczalne jest pobranie moczu do specjalnych woreczków (dostępne w aptekach).

Prawidłowe pobranie moczu do badań:

 • rano, po minimum 8-godzinnej przerwie nocnej – pierwszy mocz po nocy;

 • na czczo;

 • po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu okolicy narządów płciowych;

 • ze środkowego strumienia [pierwszą porcję moczu oddać do toalety, a następną porcję, tzw. „środkowy strumień” do jednorazowego pojemnika (ok. 50 ml), a końcową porcję ponownie do toalety]. Należy pamiętać, aby mocz na posiew oddać do pojemnika otwartego tuż przed pobraniem, unikając dotykania jego wewnętrznej powierzchni oraz brzegów;

 • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (dotyczy pobrania moczu na posiew);

Pobieranie moczu do badań z dobowej zbiórki moczu (DZM):

 • pierwszy poranny mocz oddać do ubikacji;

 • każdą następną porcję moczu, aż do dnia następnego zbierać do specjalnego, dużego, plastikowego, jednorazowego pojemnika. Ostatnią zebraną porcję stanowi pierwszy poranny mocz dnia następnego. Ważne jest, by zbierany mocz przechowywać w chłodnym miejscu; po zakończeniu zbiórki moczu zmierzyć jego objętość i zapisać w ml;

 • mocz w pojemniku wymieszać, porcję ok. 50 ml odlać do jednorazowego pojemnika (jak do badania ogólnego moczu) i dostarczyć do laboratorium (na pojemniku i skierowaniu musi być informacja dotycząca objętości zebranego moczu oraz rodzaju badania jakie ma być z tej zbiórki wykonane).

UWAGA! Zbiórkę moczu należy prowadzić dokładnie w okresie 24 godzin. Jeśli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki, nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić zbiórkę w moczu w innym dniu. Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji. Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.

 

bottom of page