Badania genetyczne

Przeglądy Predyspozycji Genetycznych do nowotworów umożliwiają ocenę ryzyka zachorowania na raka.

Celem badań jest wykrycie w DNA pacjenta mutacji genetycznych, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na konkretną chorobę. Potwierdzenie obecności mutacji w DNA pozwala na wczesne wdrożenie odpowiedniej profilaktyki w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania oraz zaplanowanie badań w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu.

 

1. Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników.

 

a) BRCA1 (4 mutacje)

Cena: 300 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

------------------------------------------------------------------------------
b) BRCA1 (6 mutacji)

Cena: 350 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

------------------------------------------------------------------------------

c) BRCA2 (2 mutacje)

Cena: 350 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

------------------------------------------------------------------------------

d) BRCA 1+2  

(BRCA1 - 6 mutacji) ; (BRCA2 - 2 mutacje)

Cena: 500 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

------------------------------------------------------------------------------

2. Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty.

Cena: 400 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

3. Diagnostyka ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów (HTGR)

Cena: 500 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

4. Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworów o lokalizacji wielonarządowej.

Cena: 400 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

5. Test predyspozycji genetycznych do hemochromatozy (choroba wynikająca z nadmiernego wchłaniania żelaza przez organizm)

a) HFE - 2 mutacje

Cena: 400 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

------------------------------------------------------------------------------

b) HFE - 5 mutacji

Cena: 500 zł;   Czas oczekiwania na wynik:   14 dni  Materiał: krew

genetyka.png