top of page
alexwww.png

Diagnostyka molekularna alergii ALEX – co to jest?
panel 295 substancji - 178 molekuł i 117 ekstraktów

Jednym z najbardziej kompleksowych, nowoczesnych testów molekularnych służących diagnostyce alergologicznej jest test ALEX. Badanie to umożliwia ilościową ocenę stężeń przeciwciał klasy IgE reagujących z 296 alergenami zawartymi w tym teście. Przeciwciała IgE to główny rodzaj białek produkowanych przez komórki układu odpornościowego w procesie rozwoju reakcji alergicznej. Dzięki temu badaniu możliwe jest stworzenie indywidualnego profilu alergicznego dla danego pacjenta przy jednoczesnym wykluczeniu reakcji krzyżowych. Reakcje krzyżowe to zjawisko wynikające z molekularnych podobieństw w budowie dwóch różnych alergenów- np. osoba będąca uczulona na pyłki brzozy może także wykazywać reakcje alergiczne podczas kontaktu z niektórymi owocami, np. jabłkami.

Dzięki temu test ALEX pozwala na:

 • oszacowanie ryzyka wystąpienia określonych alergii pokarmowych i opracowanie indywidualnego planu dietetycznego

 • oszacowanie prawdopodobieństwa uzyskania przez pacjenta tolerancji na dany alergen- w przypadku dzieci tzw. „wyrośnięcia” z alergii

 • przygotowanie szerokiego panelu reakcji alergicznych danego pacjenta z uwidocznieniem reakcji krzyżowych

 • precyzyjne opracowanie planu leczenia, które mogłoby zmniejszyć dolegliwości wynikające z reakcji alergicznych

 • jasne wykrycie źródła alergii, co pozwala na skuteczne wdrożenie odczulania

 

Diagnostyka molekularna alergii ALEX – dlaczego jest skuteczna?

Przy pomocy nowoczesnych technologii (zastosowanie inhibitora CCD) skutecznie eliminuje wyniki fałszywie dodatnie podczas badania wrażliwości na alergeny roślinne

Posiada bardzo szeroki zakres badanych alergenów, zawierający 295 substancji- 178 molekuł i 117 ekstraktów

Umożliwia ilościowy pomiar swoistych przeciwciał podklasy IgE

Diagnostyka molekularna alergii ALEX – kiedy wykonać?

Należy rozważyć wykonanie molekularnego testu alergicznego ALEX, jeżeli u pacjenta występują predyspozycje takie jak:

 • obecność objawów mogących wskazywać na alergię. Reakcje alergiczne mogą przebiegać pod różnymi postaciami. Najczęściej po kontakcie z określonym alergenem u pacjentów pojawiają się następujące symptomy: kichanie, kaszel, łzawienie oczu, niedrożność nosa (katar), wysypka skórna, swędzenie, rumień, obrzęki, trudności z oddychaniem, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki

 • utrudnione przeprowadzenie klasycznych testów skórnych. Test ALEX nie posiada przeciwskazań, które mogłyby uniemożliwić jego wykonanie.

 • potrzeba identyfikacji alergii krzyżowych. Dzięki nowoczesnej technologii stosowanej podczas wykonywania testu ALEX można bardzo prosto odróżnić od siebie alergię pierwotną oraz tę, która rozwija się na drodze reakcji krzyżowej, wynikającą z podobieństwa alergenów.

 • trudności diagnostyczne w rozpoznaniu choroby cechującej się objawami reakcji alergicznej

Zdarza się, że objawy są lekceważone, przypisywane problemom jelitowym i mylnie diagnozowane jako zespół jelita drażliwego. Dodatkowo, u młodszych kobiet, mogą pojawić się problemy takie jak przedwczesne dojrzewanie płciowe, zaburzenia cyklu miesiączkowego czy nieprawidłowe krwawienia.

Diagnostyka molekularna alergii ALEX – przygotowanie do badania

Test ALEX nie wymaga specjalnych przygotowań- jedynie należy unikać spożywania posiłków wysokotłuszczowych przed pobraniem krwi do badania. Nie zachodzi także potrzeba przerwania leczenia lekami przeciwhistaminowymi lub sterydowymi.

Źródło: Synevo.pl

SKŁAD TESTU ALEX

Cena:

Gdzie wykonać badanie?

 • Badanie można wykonać w każdym naszym Punkcie Pobrań

 • Badanie wykonywane także mobilnie

 • Pobranie krwi mobilnie również poza strefą naszego standardowego działania. Realizujemy zlecenia na terenie woj. Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego. Cena ustalana jest indywidualnie

bottom of page