MED-ANEST Oddział Główny
Usługa: LAB-mobile

ul. Rynek 7;   64-800 CHODZIEŻ

NIP 764-237-98-26

Tel. 67 348 25 43

BDO 000292750

Nr rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 

Nr Z-226882-20200214

PKO BP

74 1020 3903 0000 1302 0039 9295

e-mail: biuro@med-anest.pl

labandmed.pionkolor.png