szczepienie1.jpg

Aktualnie w ofercie komercyjne szczepienia p/grypie dla osób dorosłych

UWAGA

W związku ze zmianą przepisów, nie jesteśmy w stanie zapewnić szczepionek na miejscu. Na dzień dzisiejszy nie możemy zamówić i zakupić większej ilości szczepionek. Jedna szczepionka = 1 recepta na 1 numer PESEL

Szczepienia można dokonać na dwa sposoby:

1. Rejestracja na kwalifikacje i szczepienie z własną szczepionką

koszt: 50 zł

2. Rejestracja na kwalifikację z możliwością otrzymania e-recepty. Pacjent musi samodzielnie zrealizować receptę w aptece. Recepty 100%, bez refundacji

Koszt: 70 zł

Po wykonaniu szczepienia, informacja trafia do systemu e-zdrowie. Pacjent może także otrzymać potwierdzenie wykonania szczepienia w wersji papierowej.

Rejestracja telefoniczna: 67 348 25 43

Na czym polega kwalifikacja do szczepienia?

Sporządzany jest wywiad z pacjentem o przebytych chorobach, aktualnym stanie zdrowia, alergiach etc. oraz podstawowe badania fizykalne 

Bez pozytywnej kwalifikacji szczepienie nie jest możliwe.

Szczepienia wykonywane są TYLKO w gabinecie w Chodzieży u. Rynek 7 po wcześniejszej rejestracji. Możliwe są także wizyty domowe.