top of page

Współpraca

Naszą ofertę mobilnego pobrania kierujemy nie tylko dla osób indywidualnych, ale także dla podmiotów gospodarczych takich jak:

 

- Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- Przychodnie/Poradnie Specjalistyczne

- Medycyna Pracy

- Poradnie Dietetyczne 

- Domy Pomocy Społecznej

- Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze

- Hospicja

- Zespoły Wyjazdowe Opieki Długoterminowej

- Szkoły Rodzenia

- Kluby Fitness

- Kluby Sportowe

- Drużyny Sportowe

- Firmy i Instytucje 

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie

inne formy współpracy

bottom of page