Aby uzyskać  tzw. sanepidowską książeczkę zdrowia nie musisz już jechać do Sanepidu, nawet nie musisz wychodzić z domu. Załatwiamy wszystkie formalności, odbierzemy od Ciebie materiał do badań lub dzięki usłudze e-punkt pobrań, materiał można wysłać do nas po wcześniejszym zakupie specjalnego zestawu pobraniowego (transportowego).  terminie do 7 dni roboczych otrzymasz pocztą gotową książeczkę z którą musisz udać się do lekarza medycyny pracy.  

Oferta dla firm jak i dla osób indywidualnych

UWAGA!!!

BADANIA WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA

UWAGA!!!

 

 

 

 

Książeczka zdrowia/badania sanepidowskie -  do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badanie mikrobiologiczne na nosicielstwo bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella – badanie sanepidowskiege wymaganego do pracy.

 

 

JAK DZIAŁAMY?

WARIANT 1 - Stacjonarny Punkt Pobrań w Chodzieży

Przyjdź i kup zestaw pobraniowy z badaniem (wymazówki z podłożem transportowym, instrukcje, zlecenie)

Możesz także dostarczyć materiał bez zakupu zestawu pobraniowego (tylko wymazówki z podłożem transportowym)

Materiał przyjmowany od poniedziałku do środy od godz. 7.00-11.00

Usługa dla firm: dostarczenie zestawów pobraniowych i odbiór materiału
Wystawiamy faktury
Cena: 150 zł

Czas oczekiwania na wynik - około 7 dni roboczych

Punkt Przyjęć w LAB-mobile
CHODZIEŻ ul. Wojska Polskiego 44
Pn-Pt 7.00-11.00 (materiał przyjmowany do środy, do godz. 10.00)

 

UWAGA!!!

BADANIA WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA

UWAGA!!!

UWAGA!!!
Zgodnie z najnowszymi przepisami prawa, książeczki same w sobie nie są obowiązkowe, jednak wielu pracodawców nadal je wymaga, dlatego do wyników dołączamy książeczki.
Obecnie wystarczy samo orzeczenie lekarskie, które wydaje lekarz medycyny pracy na podstawie wyników kału na nosicielstwo. BADANIA NA NOSICIELSTWO SĄ CAŁY CZAS WYMAGANE I BĘDĄ WYMAGANE.

-----------------------------

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Stan prawny.

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 497 j.t.)
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 j.t.z późn. zm.)
- Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
- Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz.U. 2011 Nr 212, poz. 1263 j.t.z późn. zm.)

 

Kwestię badań do celów sanitarno-epidemiologicznych reguluje  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2013r poz. 947),

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 947) obowiązkiem przedsiębiorcy jest skierowanie osób wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby na badania sanitarno-epidemiologiczne i pokrycie kosztów tych badań.

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje badanie lekarskie i badania dodatkowe. O zakresie badań dodatkowych decyduje lekarz prowadzący badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Lekarz, na podstawie wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego i badań dodatkowych, wydaje orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/ wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, przedsiębiorca jest obowiązany, z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika od takich prac, a przedsiębiorca wykonujący takie prace jest obowiązany zaprzestać ich wykonywania.